Austrálsky ovčiak - O plemene

Charakteristika plemena austrálsky ovčiak (australian shepherd)

Austrálsky ovčiak je inteligentný, stredne veľký silný pes s dobre vyvinutým pastierskym a strážnym inštinktom. Je oddaným spoločníkom, skvelým rodinným psom, ktorý však stále zastane úlohu pracovného psa s výdržou pracovať so stádom celý deň.Ide o pozorného psa živého temperamentu, obratného, pružného s obrovským pohybovým potenciálom.Austrálsky ovčiak je konštitučne pevný, svalnatý, bez náznaku hrubosti, alebo ťažkopádnosti.Toto pracovné plemeno je silne spoločenské, miluje prítomnosť svojho pána pri najrôznejších aktivitách a jeho pozornosť človeka si vyslovene vyžaduje.Má pomerne veľké nároky na pohyb a je potrebné ho zamestnať nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stánke, inak sa môže začať ľahko nudiť. Je potrebné jeho energiu a inteligenciu usmerniť vhodným smerom – až tak sa naplno rozvinie jedinečnosť a úžasná povaha tohto neopakovateľného plemena.

HISTÓRIA

Existuje viac teórií o vzniku plemena. lemeno vzniklo napriek jeho závádzajúcemu názvu výlučne v USA.Počiatky plemena môžme datovať na 16-17 storočie, kedy USA kolonizovali európsky osadníci. Na vzniku plemena sa pravdepodobne mohli podieľať krížence európskych plemien, ktoré sa skrížili s pôvodným ovčiarskym plemenom. Ďalšia teória vzniku plemena sa datuje na 19 storočie, kedy baskický pastieri prichádzali do USA z austrálie a spolu s ovcami plemena merino doniesli aj svoje ovčiarske psi, ktoré sa skrížili s pôvodným plemenom. Približne v tomto období v USA vznikol austrálsky ovčiak v podobe akej ho poznáme v súčastnosti.

V roku 1957 v USA vznikla spoločnosť zastrešujúca nadšencov tohto plemena Australian Shepherd Club of America (ASCA), ktorá v roku 1971 vytvorila štandard plemena. V roku 1991 prevzala štandard aj American Kennel Club (AKC). Plemeno sa za právoplatné FCI (Európa) uznalo 20.6.2007.

Celkový vzhľad

Austrálsky ovčiak je symetrický, mierne obdĺžnikového rámca, jeho dĺžka je o niečo väčšia ako výška. Srsť je stredne dlhá, dospelosti je v oblasti goliera dlhšia a hustejšia, výrazná predovšetkým u samcov. Vyskytuje sa v mnohých farebných variáciách. Základnými farbami sú čierna, červená, červená merle a modrá merle. Všetky základné farby sú v rôznych odtieňoch, s aj bez prítomnosti červených škvŕn (pálenia, tan) a bielej (white).

Štandardnými farbami sú čierna (black, black – bi, black – tri color, black and tan), červená (red, red – bi, red – tri color, red and tan), modrá merle (blue merle and white, blue merle with tan points, blue merle with tan points and no white, self blue merle, blue merle with tan points and white) a červená merle (red merle with tan points and white, self red merle, red merle and white, red merle with tan point, red merle with tan points and white).

Štandard plemena austrálsky ovčiak

Pôvod: USA

Použitie: farmársky pastiersky pes

Klasifikácia:

1. skupina ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia ovčiarske psy, bez skúšky

Dôležité proporcie:

Dĺžka trupu meraná od hrudnej kosti po sedací hrbol je o niečo väčšia ako výška psa v kohútiku. Austrálsky pastiersky pes mierne obdĺžnikovitého rámca.

Telesnáobustný, s primerane silnými kosťami. Stavba psov je typická pre pohlavie, mohutná ale nie hrubá. Sučky sú jemnejšie, ale nemajú mať slabú kostru.

Povaha a správanie:

Austrálsky ovčiak je inteligentný pracovný pes so silne vyvinutým pastierskym a strážnym inštinktom. Mal by mať vyrovnanú, dobromyseľnú povahu bez sklonov k agresivite. Pri prvom stretnutí môže byť trošku rezervovaný. Plachosť, bojazlivosť a agresivita je prísne penalizovaná.

Hlava:

Hlava má výrazné obrysy, je silná a suchá. Veľkosť by mala byť primeraná k telu.

Lebka : ploché alebo mierne klenuté temeno. Výbežok medzitemennej kosti môže byť zvýraznený. Dĺžka a šírka temena sú rovnaké.

Stop: primeraný vyjadrený, dobre zretelný.

Tvárová časť

Ňucháč: blue merle a čierne jedince majú čierno pigmentovaný ňucháč a pysky. Red merle a červené jedince majú pečeňovo hnedú farbu ňucháča a pyskov. Merle jedince smú mať na ňucháči drobné ružové škvrnky, ktoré však nesmú presiahnuť 25% plochy ňucháča pri psoch nad 1 rok, čo sa pokladá za závažnú chybu.

Chrup: plný chrup so silnými bielymi zubami, by mala tvoriť nožnicový, prípadne kliešťovitý skus.

Papuľa: rovnako dlhá alebo mierne kratšia ako temeno. Pri pohľade zboku sú horné línie temena a papule rovnobežné, oddelené primeraným, dobre vyznačeným stopom. Smerom k §ucháču sa papuľa mierne zužuje a na konci je špička zaoblená.

Oči: hnedé, modré, jantárové alebo akákoľvek kombinácia týchto farieb je povolená, vrátane škvŕn a mramorovania. Tvar je mandľový, nie sú vystupujúce ani vpadnuté. Blue merle a čierne psy majú čierne okraje očných viečok, red merle a červené psy majú pečeňovo pigmentované okraje očného viečka.

Výraz vyjadruje pozornosť a inteligenciu, je pozorný a dychtivý.

Pohľad má byť ostražitý, ale priateľský.

Uši: trojuholníkového tvaru, primeranej veľkosti a hrúbky ušnice, nasadené vysoko na hlave. V strehu sa nakláňajú dopredu alebo nabok (ako ružicové ucho). Vstýčené alebo visiace uši sú vážnou chybou.

Trup

Horná línia: chrbát rovný a silný, pevný a rovný od kohútika až po bedrový hrboľ.

Krížová kosť: primerane šikmá.

Hrudník: nie široký, ale hlboký, najnižšie miesto siaha až po lakte.

Rebrá: dobre klenuté a dlhé, hrudník nie je súdovitý ani plochý.

Brucho a dolná línia: primerane vtiahnutá.

Chvost: rovný, prirodzene dlhý, alebo prirodzene krátky. Ak je okupírovaný (v krajinách, ktoré to povoľujú) alebo prirodzene krátky, nemá presahovať 10 cm dĺžky.

Končatiny

Hrudné končatiny

Rameno: lopatka je dlhá, plochá, leží pomerne blízko pri kohútiku a dobre uložená.posadené. Predlaktie je približne rovnako dlhé ako lopatka, zviera približne 90° uhol s líniou ramena. Hrudníkové končatiny smerujú tak priamo dole a kolmo k zemi.

Predlaktie: rovné a silné. Kosti sú silné, skôr oválne než okrúhle.

Nadprstia: stredne dlhé, veľmi mierne zošikmené. Vlčí pazúr sa môže odstrániť.

Labky: oválne, kompaktné, pevne zovreté, prsty dobre klenuté. Vankúšiky sú silné a pružné.

Panvové končatiny

Vzdialenosť panvových končatín je rovnaká ako vzdialenosť hrudníkových v oblasi pliec. Zauhlenie panvy a stehna je rovnaké ako zauhlenie lopatky a ramena a tvorí približne pravý uhol.

Koleno: zreteľne vyznačené.

Pätový kĺb: stredne uhlený

Podpätie: krátke, smeruje kolmo na zem a paralelné pri pohľade zozadu. Vlčí pazúr musí odstrániť.

Labky: oválne, kompaktné, pevne zovreté, prsty dobre klenuté. Vankúšiky sú hrubé a pružné.

Pohyb:

Austrálsky ovčiak sa pohybuje plynulo, voľne a ľahko. Pohyb je pružný s plynulým, vyrovnaným výdatným výkrokom. Hrudníkové aj panvové končatiny sa pohybujú rovno dopredu a paralelne s centrálnou líniou tela. Pri zrýchlení sa labky oboch párov končatín približujú k centrálnej osi psa, pričom chrbát zostáva pevný a rovný. Austrálsky pastiersky pes musí byť aktívny a schopný okamžite zmeniť smer alebo rýchlosť pohybu.

Osrstenie

Srsť: strednej štruktúry, rovná až vlnitá, odolná voči počasiu, stredne dlhá. Kvalita a množstvo podsady závisí od klímy. Krátka a hladká srsť je na hlave, ušnici, na prednej strane predných končatín a pod pätami. Zadné strany predných končatín majú zástavy, na zadných končatinách sa tvoria nohavice . Hriva je výraznejšia pri psoch než pri sučkách. Netypické osrstenie je závažnou chybou.

Farba: modroškvrnitá, čierna, červenoškvrnitá, červená, všetko s bielymi znakmi alebo bez nich, s pálenými (medenými) miestami alebo bez nich. Línia bieleho límca na koži nepresahuje kohútik. Biela je prípustná na krku, hrudníku, končatinách, spodnej čast papule. Biela lysina a biely znak na hrudi, ktorý dosahuje 10 cm od spodnej strany, meraná v horizontálnej línii od lakťa. Biela na hlave by nemala dominovať a oči musia byť úplne ohraničené pigmentom. Škvrnité jedince zvyknú vekom tmavnúť.

Veľkosť: ideálna výška pre psy je 51–58 cm, sučky 46–53 cm. Na úkor veľkosti sa však nemá obetovať kvalita.

Chyby:

Každá odchýlka od vyššie uvedeného sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je priamo závislé od stupňa odchýlky.

Vylučujúce chyby:

agresívny alebo bojazlivý,

- podkus alebo predkus, strata kontaktu pre krátke stredné rezáky, ak je inak korektný zhryz, nemá byť posudzovaná ako podhryz, zuby  zlomené alebo chýbajúce následkom úrazu, nemajú byť trestané.

- biele škvrny, čo znamená biela na tele medzi kohútikom a chvostom, po stranách medzi lakťami a zadnou stranou zadných končatín; toto platí pri všetkých farbách.

Zvieratá, ktoré majú zrejmú fyzickú abnormalitu alebo poruchu správania, musia byť vylúčené z posudzovania.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

Zdravie :

Z ochorení vyskytujúcich sa u austrálskych ovčiakov sú najčastejšie dysplázie, ochorenia očí (CEA, PRA, katarakta - mutácia génu HSF4), precitlivelosť na niektoré liečivá (defekt génu MDR1), epilepsia a poruchy štítnej žľazy.

 Viac o detekcii dedičných ochorení nájdete na :

http://www.slovgen.sk/detekcia-ochoreni/dedicne-prenosne/pra-prcd/

http://www.slovgen.sk/domain/slovgen/files/mdr1.pdf

http://www.ashgi.org/articles/eyes_can_you_see.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

austrálský ovčiak


Beauceron


NO


ruský toy terier

Tvorba www stránek pro chovatele - www.moonbarks.cz
FCI
Fci kennel
Kontakt
E-mail: goldirovakatka@centrum.sk
Tel.:
Beauceron
Copyright © 2011 Kati - vlčí mak. All rights reserved. | Design by moonbarks